Tải về định dạng Word (49KB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-18:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 18: xác định độ hút nước mẫu vữa đã đóng rắn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3121-18:2003

VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 18: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC MẪU VỮA ĐÃ ĐÓNG RẮN

Mortar for masonry - Test methods

Part 18: Determination of water absorption of hardened mortars

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loi va xây dng đã đóng rắn

2. Nguyên tc

Ngâm mẫu thử đã được sy khô và biết trước khi lượng cho tới khi bão hoà nưc. Độ hút nước là t lệ phần trăm khi lượng ớc hút vào so vi khối lượng mẫu khô.

3. Thiết bị và dng c thử

- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1 gam;

- Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ;

- Thùng ngâm mẫu.

4. Cách tiến nh

Mẫu va đóng rn đã được bo dưỡng trong điu kin quy đnh không dưới 28 ngày. Ly các miếng vữa có thể tích từ 50cm3 500cm3, sấy khô mẫu nhit độ 700C + 50C đến khi lưng không đi (chênh lch khi lưng giữa hai lần cân liên tiếp cách nhau 2 gi không vượt quá 0,2% khi lưng mu khô). Để ngui mẫu đến nhit độ phòng thí nghim cân, được khi lượng m1. Ngâm mẫu vào nước sinh hoạt nhit độ thưng trong (24 + 2) gi. Vi mu ra, dùng vi m lau ớc đọng trên bề mt mẫu ri cân, được khối lượng m2.

5. Tính kết quả

Đ hút ớc (H), tính bng %, theo công thức:

Trong đó:

m1 là khi ợng mu khô, tính bằng gam;

m2 là khi ợng mu bão h ớc, tính bng gam.

Kết quả đ hút nước là giá tr trung bình cng của 3 mu thử, nh chính xác tới 0,01%.

6. Báo cáo thử nghiệm

Báo o thử nghim phi bao gm c thông tin sau:

- đa đim, thời gian, người ly và chuẩn bị mu;

- loại vữa;

- phương pháp lấy và chuẩn bị mẫu vữa;

- kết quả thử (khối lượng m1. m2 và kết quả cuối cùng của mẫu vữa);

- ngày và người thử mẫu;

- số hiệu của tiêu chuẩn này;

- các chú ý khác trong quá trình thử.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-18:2003
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3121-18:2003
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcXây dựng
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái