Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BTC về Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia

QCVN04:2017/BTC

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BTC về Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc giaTiêu chuẩn quốc gia TCVN 7817-1:2007 (ISO/IEC 11770-1 : 1996) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Quản lý khoá - Phần 1: Khung tổng quát

TCVN7817-1:2007

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7817-1:2007 (ISO/IEC 11770-1 : 1996) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Quản lý khoá - Phần 1: Khung tổng quát


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7335:2004 (ISO 9996: 1996) về rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân  loại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7335:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7335:2004 (ISO 9996: 1996) về rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân loại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6910-3:2001 (ISO 5725-3 : 1994) về Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 3: Các thước đo trung gian độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6910-3:2001

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6910-3:2001 (ISO 5725-3 : 1994) về Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 3: Các thước đo trung gian độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6800:2001 (ISO 8827 : 1988) về Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Đinh móc có chân song song dùng cho chỉnh hình - Yêu cầu chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6800:2001

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6800:2001 (ISO 8827 : 1988) về Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Đinh móc có chân song song dùng cho chỉnh hình - Yêu cầu chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hànhTiêu chuẩn ngành 24 TCN 76:1999 về bìa mầu do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN76:1999

Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 76:1999 về bìa mầu do Bộ Công nghiệp ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4:1993 (ISO 31 -1 -1992 (E)) về Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4:1993

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4:1993 (ISO 31 -1 -1992 (E)) về Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5520:1991 (CAC/RCP 20-1979, Rev. 1-1985) về quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm

TCVN5520:1991

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5520:1991 (CAC/RCP 20-1979, Rev. 1-1985) về quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5372:1991 về đồ gỗ - phương pháp thử

TCVN5372:1991

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5372:1991 về đồ gỗ - phương pháp thử


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85)
về máy nâng hạ - Yêu cầu thử thiết bị thủy lực về an toàn do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành

TCVN5179:1990

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85) về máy nâng hạ - Yêu cầu thử thiết bị thủy lực về an toàn do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4089:1985 về trạm thú y huyện - tiêu chuẩn thiết kế

TCVN4089:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4089:1985 về trạm thú y huyện - tiêu chuẩn thiết kế


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2243:1977 về Chuyển chữ Nga sang chữ Việt do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN2243:1977

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2243:1977 về Chuyển chữ Nga sang chữ Việt do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1842:1976 Kỹ thuật nhiệt đới - Thuật ngữ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1842:1976

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1842:1976 Kỹ thuật nhiệt đới - Thuật ngữ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1269:1972 Chiếu - Kích thước cơ bản do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1269:1972

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1269:1972 Chiếu - Kích thước cơ bản do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) về Hệ thống quản lý chống hối lộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

TCVNISO37001:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) về Hệ thống quản lý chống hối lộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19109:2018 (ISO 19109:2005) về Thông tin địa lý - Quy tắc lược đồ ứng dụng

TCVNISO19109:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19109:2018 (ISO 19109:2005) về Thông tin địa lý - Quy tắc lược đồ ứng dụng


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12265:2018 (ISO 6709:2008) về Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ

TCVN12265:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12265:2018 (ISO 6709:2008) về Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12266:2018 (ISO 19128:2005) về Thông tin địa lý - Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web

TCVN12266:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12266:2018 (ISO 19128:2005) về Thông tin địa lý - Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12263:2018 về Thông tin địa lý - Tài liệu ngữ cảnh bản đồ trên nền web

TCVN12263:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12263:2018 về Thông tin địa lý - Tài liệu ngữ cảnh bản đồ trên nền web


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12264:2018 về Thông tin địa lý - Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền web

TCVN12264:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12264:2018 về Thông tin địa lý - Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền web


  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. ...
  6. Trang sau
  7. Trang cuối »